×

KIP-112

  • Yan Duvarlar / Satine Pasl.
  • Aksesuar / Dekoratif Pasl.
  • Arka Ayna / 4+4 mm Lamine Ayna
  • Küpeşte / Krom
  • Tavan / Lazer Kesim
  • Taban / Pvc